HomePrivātuma politika

Privātuma politika

Atjaunots: 2024.gada 18.aprīlī

Vispārīgie jautājumi

Jūsu personas datu pārzinis ir SIA SMART NEXT MOVE (turpmāk – SNM), reģ.nr. 40203397438, juridiskā adrese: Meliorācijas iela 21 – 18, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018, tālr. +371 26156111, e-pasts: info@smartnextmove.eu.

SNM, apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Šī privātuma politika izskaidro, kā SNM apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. SNM Privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko tā veic.

Personas datu apstrādes mērķi

SNM var izmantot Jūsu sniegtos personas datus šādiem mērķiem:

— lai nodrošinātu Vispārīgās datu aizsardzības Regulas par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī Fizisko personu datu apstrādes likuma normu ievērošanu;
— potenciālo darbinieku atlasei, saņemot Jūsu CV un pieteikumu;
— lai pilnveidotu apkalpošanas servisu;
— darījuma noformēšanai un pakalpojumu sniegšanai (līgumu slēgšanai un līgumsaistību izpildei);
— lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu komunikāciju ar Jums.

Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai iepriekš definētiem nolūkiem un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš norādīto nolūku sasniegšanai, SNM interešu aizsardzībai, vai atbilstoši piemērojamos likumos noteiktajam termiņa ierobežojumam. Pēc datu izmantošanas termiņa beigām tie tiek dzēsti vai arhivēti.

Personu dati ir ierobežotas piekļuves informācija, kurai piekļūt var tikai tie darbinieki, kuriem ir pilnvarojums, vai piekļuve šiem datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevumu izpildi. Visi darbinieki, kas saņēmuši pilnvarojumu strādāt ar fizisko personu datiem, tiek atbilstoši apmācīti, lai spētu aizsargāt datu subjekta tiesības.

Personas datu saņēmēji

Personas dati var tikt nodoti trešajām personām tikai šajā politikā noteikto mērķu sasniegšanai, saskaņā ar datu subjektu noslēgtā līguma noteikumiem vai saskaņā ar Regulu un citiem spēkā esošajiem normatīvajos aktiem. Saskaņā ar minēto personas dati var tikt nodoti apstrādei valsts institūcijām, lai izpildītu normatīvo aktu prasības; trešām personām ar datu subjektu noslēgto līgumu izpildes ietvaros; ārpakalpojumu sniedzējiem, kas apņēmušies nodrošināt Regulas un normatīvo aktu prasības.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus SNM par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:
— nosūtot uz elektroniskā pasta adresi, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu: info@smartnextmove.lv

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu dzēšanu vai labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

SNM veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (vārdu, telefona numuru, e-pasta adresi, kadastra nr. un/vai adresi).

Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi info@smartnextmove.eu

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veikta tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Sīkdatņu apstrāde

Mājaslapā www.smartnextmove.eu (turpmāk – Vietne) tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam izvērtēt, cik noderīga ir Vietne, un kā to varētu uzlabot. Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietni, ar mērķi, uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Vietni apmeklē, kādas ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa. Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Vietnes tehnisku pieejamību un integritāti.

Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājiem Vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org

Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti.

Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org. Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Vietne, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Pārziņa darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi.

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Gadījumā ja Pārziņa Vietnē ir paraudzēta foruma vai komentāru iespēja, šādā gadījumā, Vietnē tiek saglabāti IP adrese, kā arī dati, ko norādījis pats apmeklētājs. Sīkdatnes, kas satur šos datus, Jūsu ērtībām (lai nākamreiz nebūtu jāraksta pa jaunu) var tikt saglabātas vienu gadu.

Trešo personu tīmekļa vietnes

Mēs, iespējams, sadarbosimies ar trešajām personām, kas ir pilnvaroti ievietot trešo personu sīkdatnes mūsu vietnēs vai mūsu pakalpojumus, lietotnēs un rīkos ar jūsu piekrišanu. Šie pakalpojumu sniedzēji ļauj mums nodrošināt jums labāku, ātrāku un drošāku tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi. Ievērojiet, ka uz trešo personu sīkdatnēm attiecas trešo personu privātuma politika, tāpēc mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šīm privātuma politikām.

Vietnē ir uzstādīts rīks “Facebook pixel”. Šī rīka izmantošanas mērķis ir satura un reklāmu pielāgošana Facebook lietotājiem. Lai uzzinātu vairāk par Facebook privātuma politiku, noklikšķinot šeit https://www.facebook.com/about/privacy/. Tāpat jūs varat izmainīt reklāmas iestatījumus savā Facebook profilā.

Izmaiņas Privātuma politikā

Mēs jebkurā brīdī varam atjaunināt vai grozīt šo Privātuma politiku bez iepriekšēja brīdinājuma. Šāda atjaunināta vai grozīta Privātuma politika stājas spēkā pēc tās publicēšanas mūsu mājas lapā smartnextmove.eu un aizstāj iepriekšējo Privātuma politikas versiju.

Tavs nākamais gudrais solis veiksmīgam biznesam

Informācija

© 2024 · SIA SMART NEXT MOVE · Visas tiesības aizsargātas · Mājaslapu izstrāde